Қадір түнінің белгілері. Ұстаз Ержан Қағазғалиев. Онлайн дәріс